Αρχείο για Ιουλίου 2012

Μπλε κίνδυνος

16/07/2012

Το σήμερα το βιώνουμε και το παλεύουμε όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του, το αύριο όμως δεν βλέπω να το παλεύουμε… (περισσότερα…)

Είμαι λέφτερος

12/07/2012

Ουδέν σχόλιον!